Refapp toi systemaattisuutta ja tasalaatuisuutta Paragraaffin referenssitarkistuksiin

Asiakastarina Laura Ström

Paragraaffi_Finnish  Customer Case Refapp

 

Asiakascase: Katariina Tuomela, Senior Legal Talent Consultant / toimitusjohtaja
Yritys: Paragraaffi Oy
Toimiala: oikeudellisen alan rekrytointi- ja henkilöstöratkaisut

 

Juridiikan alaan erikoistunut työelämätalo Paragraaffi toteuttaa rekrytointeja toimeksiantoina asiakkailleen. Aktiivisena työelämän kehittäjänä Paragraaffi myös itse kokeilee rohkeasti uusia ratkaisuja, jotka tuottavat lisäarvoa sekä työnhakija-asiakkaille että rekrytoiville asiakasyrityksille. Paragraaffi on käyttänyt Refappia vuodesta 2022 saakka ja nyt saimme iloksemme Katariina Tuomelan kertomaan meille kokemuksiaan digitaalisesta referenssitarkistuksesta!

"Yksi tärkeimmistä tehtävistäni on löytää erilaisia tapoja, jotka tekevät työarjestamme sujuvampaa. Tarkastelen, miten nämä muutokset voivat hyödyttää meitä työntekijöinä sekä yritystämme kokonaisuutena. Tehokkaat työskentelytavat ja toimivat prosessit parantavat myös asiakaskokemusta. Pyrimme jatkuvasti kehittymään, siirtymään perinteisestä paperityöstä moderneihin teknologiaratkaisuihin ja tekemään tehtävät sekä tehokkaasti että laadukkaasti. Tämän vuoksi käytämme ratkaisuja, jotka vastaavat tämän päivän tarpeisiin.”

 

Digitaalisella referenssitarkistuksella systemaattisuutta ja tasalaatuisuutta

"Refappin käyttöönoton myötä prosessiin on tuotu selkeyttä ja yhtenäisyyttä, mikä on merkittävästi parantanut rekrytointiprosessin laatua. Tämä on näkynyt myös positiivisena hakijakokemuksena, jota seuraamme aktiivisesti hakija NPS-mittareiden avulla", Katariina kertoo. 

“Haluamme selvittää molemmat puolet sekä kandidaattien onnistumiset että kehityskohteet, ja selkeä rakenne ja struktuuri referenssitarkistuksessa auttavat kysymään myös haastavampia kysymyksiä. Kattavalla referenssitarkistuksella saamme paremman kokonaiskuvan henkilöstä. Nyt raportti on selkeä kokonaisuus, josta asiakas pystyy yksiselitteisesti toteamaan referenssin kertomat arviot.”


Referensseiltä objektiivisuutta ja validiteettia rekrytointiprosessiin

Yksi Refappin merkittävistä eduista on sen kyky ehkäistä mahdollisia kognitiivisia vääristymiä ja ennakko-oletuksia referenssitarkistusprosessista.

“Tykkään siitä ajatuksesta, että Refappin kautta tehdyssä referenssitarkistuksessa äänensävyllä tai äänenpainolla ei vaikuteta siihen, miten asioita kysytään referenssiltä. Näin referenssi voi ottaa neutraalin asenteen kysymystä kohtaan ja hän kertoo juuri haluamansa asiat kandidaatista, mikä lisää referenssitarkistuksen objektiivisuutta ja validiteettia.”

Sekä työnhakija-asiakkaat että rekrytoivat asiakkaat ovat ottaneet digitaalisen referenssitarkistuksen hyvin vastaan. Myös referenssien on ollut helppo lähestyä referenssitarkistuspyyntöä, ja raporttien vastausten kattavuus onkin yllättänyt positiivisesti.

"Referenssien pyytäminen vaatii hienotunteisuutta ja kunnioitusta niitä antavia henkilöitä kohtaan. Ymmärrämme, että heidän aikansa on arvokasta ja, että heillä on kiireitä myös muualla. Refapp antaa heille joustoa ja tilaa pohtia vastauksiaan huolellisesti, mikä näkyy laadukkaampina ja harkitumpina vastauksina. Aiemmin referenssien hankkiminen puhelimitse oli ajoittain aikaa vievää puuhaa, mutta Refapp on merkittävästi helpottanut prosessia ja vapauttanut arvokasta työaikaa muihin tärkeisiin kohtaamisiin."

 

Millaiselle yrityksille suosittelisit Refappia?

"Suosittelen Refappia yrityksille, jotka haluavat pysyä ajan tasalla modernien ratkaisujen käytössä ja tarjota ensiluokkaista asiakaspalvelua. Refapp tuo joustoa ja korkeaa laatua referenssitarkistusprosessiin kaikille osapuolille, mikä parantaa rekrytointipalvelun tehokkuutta ja laatua merkittävästi. Lisäksi Refappin avulla voidaan rakentaa positiivista kuvaa rekrytointialan yrityksestä ja sen toiminnasta, mikä houkuttelee uusia asiakkaita ja vahvistaa brändiä kilpaillussa markkinassa. On kuitenkin tärkeää muistaa, että referenssitarkistusten kautta viestitään myös päättäjille yrityksen sitoutumisesta korkeaan laatuun ja kykyyn täyttää vaativatkin tehtävät."

Paragraaffi on juridiikan alaan erikoistunut työelämätalo. Toimimme fokusoituen juridiikan alaan ja tunnemme profession erikoispiirteet. Tarjoamme asiakkaillemme kattavaa osaamistamme ja tietämystämme juristiprofessiosta sekä työelämäpalveluista.

Toivottavasti pidit jutusta! Haluatko kuulla lisää digitaalisesta suositusten tarkistuksesta ja siitä, miten se voi auttaa sinua tekemään asiantuntevampia rekrytointipäätöksiä? Ota yhteyttä!