Rekrytointi ja teknologia – näin modernisoit rekrytointiprosessin

Laura Ström

headway-5QgIuuBxKwM-unsplash

Digitalisaatio on mullistanut rekrytointitavat: avoimet työpaikat ovat siirtyneet sanomalehdistä
alustoille ja ehdokkaiden hakemuksia käsitellään tulosteiden sijaan erilaisissa sovelluksissa.
Teknologia on myös tuonut uusia kanavia ehdokkaiden ja yritysten väliseen yhteydenpitoon sekä
molemminpuoliseen sitoutumiseen. Teknologiset hyödyt eivät rajoitu vain softan ja laitteiston
ominaisuuksiin: teknologia herää todella eloon, kun se yhdistetään ihmisen harkintaan, analyysiin
ja luovuuteen.

Kuten robotit ja automatiikka auttaa tuotantotyöntekijää tekemään työnsä nopeammin ja
laadukkaammin, teknologia täydentää erinomaisesti rekrytointiprosessiin osallistuvien henkilöiden
työpanosta. Muutaman vuoden takaisen tutkimuksen mukaan jopa yhdeksän kymmenestä
rekrytoijasta on innostunut työskentelemään tiiviimmin uusien teknologioiden kanssa.

Teknologiaa rekrytointiprosessissa voidaan verrata vaikkapa täytekakkuun. Täytekakun kerroksia
ovat rekrytointitoimenpiteet, joiden avulla hankitaan ehdokkaita, seulotaan näistä parhaat
vaihtoehdot ja tehdään lopulliset valinnat avoimen työpaikan täyttämiseksi. Rekrytoijat ja
rekrytoivat esihenkilöt harkitsevat tarkkaan kunkin ehdokkaan sopivuutta organisaation tarpeisiin.
Teknologia - täytekakun täytteet - poistaa manuaalisia työvaiheita, virtaviivaistaa
rekrytointiprosessia, huolehtii tietoturvasta ja helpottaa tärkeimpiin tehtäviin keskittymistä. Tässä
viisi esimerkkiä siitä, kuinka voit tehostaa ja nykyaikaistaa organisaatiosi rekrytointiprosesseja
teknologian avulla.
 

Ketterä työhakemus

Nykyisellä matalan työttömyyden ja hakijapulan aikakaudella on erityisen tärkeää, että
hakemuksen jättäminen on potentiaaliselle kandidaatille mahdollisimman helppoa. Ensimmäisessä
rekrytointiprosessin vaiheessa kandidaatista tarvitaan tiettyjä tietoja, mutta samalla halutaan
myös varmistaa, että työhakemuksen toimittaminen ennemmin vetää potentiaalisia kandidaatteja
puoleensa kuin työntää heitä pois. Erään havainnon mukaan työhakemuksen loppuun
täyttäneiden määrä putosi 12 prosentista 4 prosenttiin hakemuksen täyttämisen kestäessä yli 15
minuuttia. Tämän vuoksi on tärkeää pitää hakemuksen jättäminen ketteränä hakijalle.

Teknologiasta on apua hakemuksen lähettämisen virtaviivaistamisessa. Integraatiot sosiaalisen
median järjestelmien kanssa, työhakemuksen jättäminen mobiililaitteilla tai työkalut, jotka osaavat
lukea hakijan tiedot CV:stä vähentää hakijan tarvetta syöttää samoja tietoja useampaan kertaan
hakuprosessin aikana.
 

ATS (Applicant Tracking System)

Useimmissa yrityksissä käytetään jonkinlaista rekrytointijärjestelmää. Rekrytointijärjestelmä on
näppärä keino kerätä, hallita, tallentaa ja seurata tietoa hakijoista heidän liikkuessaan
rekrytointiprosessin läpi. Tarkemmin, ATS estää rekrytoijaa kadottamasta hakijoita
rekrytointiprosessin eri vaiheissa ja tukee yrityksen avainroolien talent pipelinen rakentamista.
Helppokäyttöinen ATS on yksi rekrytoijan tärkeimmistä työkaluista.
 Jotkut ATS-järjestelmät voivat jopa seuloa hakijoita rekrytoijan avuksi, jotta rekrytoija voi keskittyä
avoimeen positioon parhaiten sopiviin kandidaatteihin. Teknologia ei ole kuitenkaan täydellistä
vaan tarvitsee ammattitaitoisia rekrytoijia, jotka osaavat hyödyntää teknisiä ominaisuuksia sekä
ymmärtävät sen rajoitukset. Parhaimmillaan ATS-järjestelmästä on suora integraatio yrityksen
käyttämään HR-rjestelmään tehokkaamman sekä organisoidumman palkkaus- ja
perehdytysprosessin takaamiseksi.
 

Virtuaaliset työhaastattelut

Nykyisin onnistunut työhaastattelu ei vaadi kahta ihmistä istumassa samassa huoneessa eri
puolilla pöytää. Virtuaalisesti toteutetut työhaastattelut mahdollistavat rekrytoijalle useamman
henkilön kohtaamisen lyhyemmässä ajassa. Videohaastattelut voidaan toteuttaa live-
videohaastatteluna tai valmiiksi tallennetuilla videoilla videohaastattelutyökalujen avulla.

Virtuaaliset haastattelut voivat osaltaan olla myös parantamassa hakijakokemusta, kun hakijan ei
tarvitse käyttää aikaa ja rahaa paikan päälle matkustamiseen. Lisäksi virtuaalisten
työhaastatteluiden avulla voidaan tavoittaa helpommin suurempi joukko potentiaalisia hakijoita,
kun molempien osapuolten sijainnilla ei ole väliä.
 

Referenssitarkistukset

Hakemusten ja haastattelujen avulla kandidaateilta voidaan selvittää nykyistä osaamista sekä
tulevaisuuden uratoiveita, mutta referenssitarkistuksella voidaan varmistaa kandidaatin kertoma
tausta ja saada laajempaa 360 asteen näkökulmaa henkilöstä. Referenssitarkistuksen viemä aika
on kriittinen, sillä kandidaatin ja rekrytoijan täytyy usein odottaa referenssitarkistuksen
valmistumista ennen seuraavaan vaiheeseen siirtymistä. Tässä vaiheessa prosessia viimeinen
rekrytoijan toivoma asia on kandidaatin karkaaminen käsistä referenssitarkistuksen viedessä liian
kauan aikaa ja ehdokkaan ennätettyä työllistyä toisaalle.

Referenssitarkistuksen työkalu virtaviivaistaa tätä prosessin vaihetta. Sen sijaan, että rekrytoija
soittelee kandidaatin nimeämien referenssien kanssa edestakaisin useampana päivänä
referenssitarkistuksen ajankohdan sopimiseksi, nämä toiminnot voidaan hoitaa helppokäyttöisellä
alustalla, joka usein voidaan integroida ATS-ohjelmistoon. Tämä teknologia helpottaa referenssien
tietojen pyytämistä, tietoturvallista tallentamista ja objektiivista vertailemista sekä ehkäisee
kognitiivisia vääristymiä.
 

Virtuaalinen perehdytys

Hyvin hoidettu onboardaus on yksi parhaita tapoja henkilöstön sitouttamiseen, ja siksi
perehdytyksen aloituksen ei pitäisi odottaa työntekijän ensimmäiseen työpäivään. Virtuaalisella
perehdytysalustalla voidaan organisoida perehdytysaktiviteetteja kokoamalla ja järjestämällä
yritystietoja, luettavaa materiaalia, organisaatiokaavioita, tervetulovideoita ja muita tietoja, joita
työntekijät voivat tarkastella jo ennen aloittamistaan tai työsuhteen ensimmäisinä päivinä.
Virtuaalinen perehdytysalusta on kätevä myös etätyöskenteleville. Joillakin ohjelmistoilla
perehdytystä on pelillistetty, mikä helpottaa uuden tiedon omaksumista ja varmistaa, että kaikki
tarpeellinen tieto tulee kunkin uuden työntekijän kohdalla käytyä systemaattisesti läpi.
 
 
Teknologian ja inhimillisyyden tasapaino

Teknologian käyttö rekrytointiprosesseissa ei ole täysin uutta, mutta uusia teknologioita syntyy
markkinoille jatkuvasti helpottamaan hakijoiden houkuttelua, käsittelyä ja palkkaamista.
Teknologia itsessään on hyvä keräämään ja järjestelemään dataa, mutta datan hyödyntämiseen ja
rekrytointipäätöksen tekemiseen tarvitaan rekrytoijan asiantuntijuutta. Teknologian ja
inhimillisyyden yhdistelmänä saadaan syvempää näkemystä ja analysointia, lyhyempiä prosessin
läpimenoaikoja, kun kandidaatit siirtyvät hakemuksesta palkkaukseen. Uusien teknologioiden
avulla voidaan tehostaa olemassa olevia rekrytointiprosesseja, modernisoida talent aquisition -
toimintoja ja olla yhteydessä hakijoihin uusilla tavoilla. Työnhakijan asiakaskokemuksen tulee olla
tehokas ja systemaattinen, mutta silti lämmin, helposti lähestyttävä sekä tasapainoinen.


Modernien teknologioiden hyödyt:

Auttaa organisaatiotasi näyttäytymään nykyaikaisempana ja innovatiivisempana
Mahdollistaa laajemman hakijajoukon tavoittamisen
Säästää aikaa: rekrytoijan mahdollisuus keskittyä ihmisten kohtaamiseen
Parantaa hakijakokemusta: automaatio huolehtii viestinnästä
 
 
Näyttökuva 2022-9-1 kello 14.26.30