Referenssien tarkistaminen - miksi ja miten?

Jesse Rosti

laptop-and-book-coffee-on-gray-background-top-vi-2021-12-09-06-33-35-utc

"Esihenkilöille on ohjeistettu, että referenssit tulisi tarkistaa, mutta emme ole varmoja tehdäänkö tätä”

Ei jää kertaan tai kahteen, kun olen törmännyt edelliseen lausahdukseen. Syykin tälle on selkeä. Harvempi esihenkilö tuottaa tästä mahdollisesti toteutetusta suosittelijan haastattelusta jakokelpoista raporttia tai pureutuu syvemmin objektiivisen haastattelijan rooliin. Monesti tyydytään siihen, ettei henkilöstä ilmene mitään erityistä jarrutekijää palkkaamiselle ja että kuullaan suosittelijan suosittelevan henkilön rekrytointia. Homma on sillä taputeltu ja tervetuloa taloon.

Tässä yhteydessä unohdamme tai emme ole edes pysähtyneet miettimään kiireessämme, miten paljon arvokasta näkemystä voisimme saada irti näistä keskusteluista. Referenssien tarkistamisella voidaan nähdä olevan neljä juurisyytä, joiden avulla voimme rikastuttaa näkemystämme hakijasta valtavasti.

Ensinnäkin voimme tätä kautta perehtyä CV:n paikkaansa pitävyyteen. Onko hakijan esittämä työhistoria totta? Onko hakija sitä, miltä hän paperilla näyttää?

Pääsemme referenssien tarkistamisen avulla myös laajentamaan näkemystämme hakijasta työntekijänä. Tätä kautta saamme arvokasta lisätietoa henkilön osaamisesta ja kompetensseista, joita edellytetään tarjolla olevassa työtehtävässä. Suosittelijoilta saamme myös näppärästi lisätietoa, minkälainen persoona kandidaatti on. Miten hyvin henkilö asettuu persoonaltaan organisaation arvomaailmaan ja kulttuuriin?

Suosittelijoiden kanssa keskustelu antaa myös loistavaa näkemystä ja vinkkejä tulevaisuuteen. Mitä tulisi huomioida, että henkilön perehdytysvaihde olisi mahdollisimman menestyksekäs? Miten henkilön työtä tulisi johtaa? Minkälaista palkitsemista henkilö arvostaa?

Alla muutamia osuvia kysymyksiä referenssien tarkistuksen yhteyteen:

 • Tuleeko mieleesi jokin työhön liittyvä erityinen saavutus, jonka hakija saavutti työskennellessänne yhdessä?
 • Tuleeko mieleesi jokin erityinen tilanne, jonka hakija koki erityisen haastavaksi työskennellessänne yhdessä?
 • Kuvaile hakijaa kolmella adjektiivilla.
 • Tekikö hakija usein selkeitä virheitä työtehtäväänsä liittyen?
 • Miten hyvin kokisit hakijan hoitavan projektin, jolla on liian lyhyt aikataulu?
 • Miten hyvin hakija suhtautui hankaliin työkavereihin, johtajaan tai asiakkaaseen?
 • Työskenteleekö hakija mieluummin yksin vai tiimissä?
 • Kuinka innokkaasti hakija halusi kehittää taitojaan liittyen työtehtävään?
 • Minkälaista työpaikkaa koet hakijan arvostavan?
 • Onko hakija tuonut sinulle ilmi, minkälaista johtamista hän arvostaa / ei arvosta?
 • Miten yhteiset työkaverinne kuvailisivat hakijaa?
 • Miten selkeästi näit hakijan kehittyvän työhön liittyvissä tehtävissä?
 • Miten vahvasti hakija halusi saavuttaa eri tavoitteita?
 •  Minkälaisena pidät hakijan unelmien työpaikkaa?
 •  Miksi meidän pitäisi palkata hakija?
 • Miten motivoitunut hakija oli suorittamaan työtehtävänsä?
 • Miten hakija reagoi saamaansa kritiikkiin?
 • Minkälaisia asioita hakija arvosti työssään ja työympäristössä?
 • Miten aktiivinen hakija oli eri projekteissa?
 • Miten usein hakija koki eri asiat stressaaviksi työskennellessänne yhdessä?
 • Kuinka hyvin hakija toimi paineen alla?
 • Miten paljon hakija pitää vastuun ottamisesta?
 • Minkälaisista työtehtävistä hakija piti työskennellessänne yhdessä?
 •  Kuinka innokkaasti hakija halusi kehittää itsessään ja osaamistaan?

Piditkö artikkelista? Tahdotko kuulla, miten voit parantaa referenssien tarkistusta? Ota yhteyttä, niin kerromme lisää!

 

Näyttökuva 2022-9-1 kello 11.19.49